N A J A V A OBILJEŽAVANJA DANA PLANETA ZEMLJE - 22. TRAVNJA

20/04/2015

JU Natura Histrica će i ove godine prigodnim aktivnostima tradicionalno obilježiti Dan Planeta Zemlje - 22. travnja. Tim će povodom u park-šumi Šijana u Puli, u srijedu 22. travnja 2015.g., od 9:00 – 14:00 sati, biti organizirana stručna vođenja za vrtićku djecu, od strane čuvara prirode JU Natura Histrica, u sklopu kojih će za djecu predškolskih ustanova Pule i okolice biti održane edukativne radionice na brojne teme iz života šume, kao i života njezinih stanovnika.

Istim povodom će u park-šumi Zlatni rt – Punta Corrente u Rovinju, za gostujuće studente Lycée agricole Sainte Marie Aire sur la Lys iz Francuske, biti organiziran obilazak tog zaštićenog područja, uz stručno vođenje djelatnika JU Natura Histrica.