Djelatnosti

Natura Histrica svakodnevno provodi mjere zaštite prirode kroz aktivnosti nadgledanja prirode, flore i faune zaštičenih područja unutar Istarske županije, radi očuvanja biološke i krajobrazne raznolikosti te iz znanstvenih, kulturoloških, estetskih, obrazovnih, gospodarskih i drugih potreba. U postupcima zaštite prirode i prevencije daljnjih onečišćenja i devastacije područja, najčešće se susreću situacije bespravne izgradnje, odlaganja otpada i devastacije staništa.

Mjerama zaštite prirode cilj je:

 • očuvati i obnoviti postojeću biološku i krajobraznu raznolikost u stanju prirodne ravnoteže i usklađenih odnosa s ljudskim djelovanjem;
 • utvrditi stanje prirode i osigurati praćenje stanja;
 • osigurati sustav zaštite prirodnih vrijednosti radi trajnoga očuvanja svojstava na temelju kojih se proglašavaju zaštićenima;
 • osigurati održivo korištenje prirodnih dobara na dobrobit sadašnjih i budućih naraštaja bez bitnog oštećivanja dijelova prirode i uz što manje narušavanja ravnoteže njenih sastavnica;
 • pridonijeti očuvanju prirodnosti tla, očuvanju kakvoće, količine i dostupnosti vode, održavanju atmosfere i proizvodnji kisika, te održavanju klime;
 • spriječiti štetne zahvate ljudi i poremećaje u prirodi kao posljedice tehnološkog razvoja i obavljanja djelatnosti.

Nadzor u zaštićenim područjima provodi se u skladu s prioritetima i potrebama na terenu, a uključuje fotodokumentirano praćenje svih promjena prirodnih vrijednosti i zanimljivosti u vidu stvaranja baze podataka za bilo koju vrstu daljnjeg istraživanja i promocije. Natura Histrica promptno reagira na sve nedozvoljene aktivnosti u zaštićenim područjima zahvaljujući dobroj suradnji s lokalnim stanovništvom, komunalnim inspektorima i Inspekcijom za zaštitu prirode.

Prostornim planom Istarske županije evidentirano je niz novih prirodno vrijednih područja koje treba zaštititi. Istraživanja se odvijaju prema dogovorenim prioritetima i iskazanom interesu jedinica lokalne samouprave, u cilju što skorijeg pokretanja postupka zaštite.

Završena su istraživanja:

 • Ušće rijeke Mirne i Tarska vala – elaborat valorizacije kao podloge za proglašenje ovog područja posebnim ornitološkim rezervatom
 • Značajni krajobraz Donji Kamenjak i medulinski arhipelag - istraživanje i popis vaskularne flore te procjena ugroženosti vaskularne flore;
 • Taksonomski položaj endemičnih vrsta Serapias istriaca i Serapias x pulae, te taksonomski odnosi unutar grupe S. vomeracea, roda Serapias - rezultati istraživanja predstavljeni su u tiskanom radu sljedećih autora i naslova:
 • Vladimir Hršak, Slavko Brana, Ivan Pejić, Zorana Sedlar Molecular (RAPD) analysis of six Serapias L. (Orchidaceae) taxa from Croatia.

Nastavljaju se istraživanja na lokacijama:

 • Nacionalini park BRIJUNI - istraživanje i popis vaskularne flore, monitoring ugroženih i zaštićenih vrsta.
 • Nacionalni park BRIJUNI – praćenje invazivnih vrsta roda Caulerpa.
 • Nacionalni park BRIJUNI – praćenje životnih zajednica morskog dna.
 • Park prirode UČKA - popis i kartiranje vaskularne flore. Istraživanja u tijeku.
 • ĆIĆARIJA - istraživanje gorskog plavca (Maculinea alcon).
 • Značajni krajobraz ISTARSKE TOPLICE - predradnje za proglašenje regionalnog parka, popis vaskularne flore.
 • Dolina toka rijeke Mirne – istraživanja za izradu stručne podloge za proglašenje toka rijeke Mirne regionalnim parkom

Edukacijom, kroz razne ekološke aktivnosti i manifestacije Natura Histrica senzibilizira stanovništvo i cjelokupnu javnost na dragocjenost prirodnih sustava i vrijednosti te važnost očuvanja biološke i krajobrazne raznolikosti kao preduvjeta zdravog i sigurnog života. Provedba edukativnih programa ima naglasak na mlađe, predškolske, osnovno i srednjoškolske naraštaje razvijanjem ekološke svijesti te odgovornog i brižnog načina ophodnje prema prirodi kao prema dragulju kojeg treba čuvati i njegovati. Osim klasičnog edukativnog pristupa Natura Histrica vrši trasiranje i opremanje poučnih pješačkih, biciklističkih i trekking staza spravama za vježbanje, igru i rekreaciju, informativnim tablama, signalizacijom i popratnim sadržajima.

Edukativna predavanja održana su u pulskim i medulinskim osnovnim školama, srednjim školama Pule i Rovinja te u visokoškolskim ustanovama Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Zagrebu, Šumarskog fakulteta u Zagrebu, Poljoprivrednog fakulteta u Poreču i Pedagoškog fakulteta u Puli.

Izvršeno je označavanje zaštičenih područja i poučnih staza

 • Značajni krajobraz Kamenjak, Premantura;
 • Posebni ornitološki rezervat Palud, Rovinj;
 • Značajni krajobraz Labin - Rabac - Prklog;
 • Značajni krajobraz Pazinski ponor, Pazin;
 • Špilja Sv. Romualda, Limski zaljev;
 • Park-šuma Šijana, Pula;
 • Kamp Ladin gaj, Umag.

Promocijom prirodnih vrijednosti zaštićenih područja i bogatstva prirodne baštine Istarske županije Natura Histrica uvelike pridonosi općoj kulturi, jačanju ekološke svijesti i odgovornog ponašanja zajednice i pojedinaca prema prirodi općenito. Natura Histrica pruža stručnu pomoć gradovima i općinama u osmišljavanju, uređenju i prezentaciji pojedinih značajnih lokaliteta; informira i organizira stručne i rekreacijske posjete za lokalno stanovništvo i goste, ažurno prati lokalna, nacionalna i svjetska zbivanja u području zaštite prirode te prenosi javnosti nova znanja i iskustva.

Popis knjiga, radova, brošura, članaka, radionica, seminara, predavanja, javnih nastupa:

 • Brana Slavko, Grgurev Marin, Priručnik za kartiranje flore, Lovran, Park prirode Učka, 2005;
 • Brana Slavko, koautor u knjizi Nikolić Toni, Topić Jasenka (ur.), Crvena knjiga vaskularne flore Hrvatske : kategorije EX, RE, CR, EN i VU / Red book of vascular flora of Croatia : categories EX, RE, CR, EN and VU ; Zagreb, Ministarstvo kulture RH, Državni zavod za zaštitu prirode Republike Hrvatske, 2005;
 • Brana Slavko, Determinacija biljnih vrsta u herbariju Gian Paula Cavallija iz 1719. godine, Pazin, Državni arhiv u Pazinu, 2003;
 • Vuković Nina, Brana Slavko, Perčić Mladen, Orhideje Rta Kamenjak, 1. Hrvatski botanički simpozij, Zagreb, 2004, Knjiga sažetaka 50-51.
 • Brana Slavko, Rešetnik Ivana, Ophioglossum vulgatum L. (Ophioglossaceae) in Istria (Croatia). Symposium Flora and Vegetation of Slovenia and neighbouring countries, 2005, Martinčič A., Wraber T. , Zupančič M. (ur.), Ljubljana, Botanično društvo Slovenije, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, str. 32-33 (sažetak, znanstveni rad);
 • Brana Slavko, J. H. Zannichelli (1662-1729) i prva floristička istraživnja Učke./ J. H. Zannichelli (1662-1729) and the early floristic explorations of Učka mountain, II. znanstveni skup s međunarodnim sudjelovanjem PRIRODOSLOVNA ISTRAŽIVANJA RIJEČKOG PODRUČJA povodom obilježavanja 130. godišnjice utemeljenja i 60. godišnjice javnog djelovanja Prirodoslovnog muzeja Rijeka, Rijeka, 14. – 17. lipnja 2006, knjiga sažetaka 32;
 • PP Učka, 12.04.2005., radionica kartiranje flore;
 • PP Biokovo, radionica kartiranje flore;
 • Pazin, predavanje "Pazinčica - potok ili kanal";
 • Kanfanar, predstavljanje prirodnih vrijednosti Kanfanara općinskom poglavarstvu;
 • Pula, 17.01.2007., Društvo turističkih vodiča, "Prirodne vrijednosti u turizmu";
 • Kršikla, 28.04.2007., mjesni odbor, “Speleološki objekti: korištenje i zaštita”;
 • PP Učka, predavanje "Flora Ćićarije";
 • Lanišće, 02.06.2007., predavanje "Ljekovito bilje: sabiranje, zaštita, uzgoj";
 • Hrvatski radio, 10.06.2007., "Ljekovito bilje - zaštita i zakonska regulativa";
 • PP Učka, učkarski sajam, 09.09.2007., predavanje "Ljekovito i aromatično bilje s aspekta zaštite";
 • Ruše, Naravni park Pohorje, Skupen model upravljanja zavarovanih območij Kamenjak – Pohorje (KaPo) projekt, 27. – 30. 11. 2007., Izobraževalna delavnica za prostovoljne naravovarstvene nadzornike:
 • Florističko kartiranje – standardizacija rada
 • Rdeči seznam praprotnic in semenk Naravnega parka Pohorje
 • JU Kamenjak, Medulin, Training for future supervisors of protected area:
 • Floristic mapping – standardisation, 10.04.2008.
 • Endangered and protected flora species at Kamenjak, 14.04.2008.
Kalendar događanja

Veljača 2024.

PoUtSrČePeSuNe
2930311234
567891011
12131415161718
1920 21 22232425
26272829123
45678910